TAVARAN ARVON MITTARI

Valmistukseen käytetyn luonnonvaran määrä ei ole tavaran arvon mittari. Ainoastaan maksettua hintaa ihmiset arvostavat. Mitä kalliimpi tuote, kuitenkin tuloihin suhteutettuna, sitä pitempää tuotetta käytetään ja sitä kannattaa jopa korjata tai ainakin pitää pitkään käyttökuntoisena. Tämä osa kirjoi Lisää
css.php