MUSTA PERJANTAI

Me eurooppalaiset ja samalla koko ihmiskunta olemme kehityksemme vankeja. Muuten, musta perjantai oli aikanaan myös pitkä perjantai. Kehitys on sokaissut meidät luulemaan pystyvämme hallitsemaan omaa toimintaympäristöämme suvereenisti. Ehken silloin pitkänä perjantaina tapahtui se mitä tällä hetkellä elämme. Olemme olosuhteidemme ja näkemystemme uhreja.

On mielenkiintoista ja harmillistakin kuinka tietyt asiat ohjaavat toimintojamme ja koko kansan ajattelua. Ajattelua, josta emme pääse vaikka viereinen maa eläisi toisella tavalla, kestävämmin.

Tietyn tasoinen vaurus on meidän suomalaisten ja muidenkin länsimaisten suurin este hyvään elämään. Yleensä hyvinvointi ja vauraus tuottavat tietyn ajattelu- ja asennemallin. Siitä irrottautuminen on lähes mahdoton, vaikka se todettaisiinkin. Olemme sen vankeja.

Öljymaat elävät tietyllä tavalla vaikka vieressä Israel on niukoissa olosuhteissa harpannut kehityksessä monen ns. vauraan maan edelle. Ja lyhyessä ajassa. Lähes tavoittamattomiin. Heillä niukkuus on pannut toimimaan. Heillä oma historia on läsnä ja ohjenuorana. He eivät ole siitä luopuneet.

Länsimaat, me mukaanlukien, olemme irrottautuneet omavaraisuuteen. Pyrkineet tietoisesti luopumaan perinnöstämme. Ajattelumme on jäänyt kellumaan tähän hetkeen tai haavekuvaan siitä mitä todellisuudessa meidän pitäisi olla. Ajattelu ohjaa kaikkea toimintaa, mutta siinä pitää olla syvyyttä. Sitä syvyyttä on vain totuudessa, rehellisyydessä, jota uskontomme edustaa. Meiltä puuttuu ohjaava tekijä.

Tekninen osaaminen, talouden hallinnointi ja politiikan nykymallinen tekeminen eivät tuota tulosta jos taustalla ei ole vankempaa ajattelua ja vakauttavaa tekijää. Tämän tilanteen ymmärtäminen on jo hyvä lähtökohta. Kansamme on hajallaan vaikka olemme omien rajojemme sisällä. Olemme henkisesti hajalla.

Kommentti artikkeliin “MUSTA PERJANTAI”
  1. Eero Heikkinen sanoo:

    Kirkko ja papisto on tehnyt virheitä kautta aikojen ja tekee nykyisinkin eikä välty niiltä tulevausuudessakaan. Aina ihmisillä on pyrkimys irtiottoon. Menetelmä jolla pääsee esille.

    Itse uskontomme ei tee virheitä. Opin muokkaisyrityksen on muokkaajansa virheitä. Ei opin.

css.php