KAPITALISMIN UUSI MAHDOLLISUUS

Otsikko hermustuttaa niitä, joille kapitalismi on merkinnyt menestystä. Vanhan säilyttämisen puolesta ovat siihen palkatut kirjoittaneet myönteisesti. Talousviisasten piireissä on ehkä todettu muutos- tai kehittämistarvetta kapitalistiseen järjestelmään. Muutosta on jo ilmassa ja suuntaa haetaan. Otsikon sisältöä muokataan.

TYÖEHTONEUVOTTELUISSA on uudet tuulet. Keskitetystä on luovuttu juuri EK:n esittämänä. Neuvottelut takkuavat. Haetaanko näkymiä tulevaisuuteen, joita nuo liittokohtaiset sysäsivät liikkeelle molemmissa osapuolissa.

Mutta mitä nuo talousviisaat ajoivat takaa otsikon julkistamisella. Näkivätkö he uudelle ajattelulle tarvetta ja panivat pohdiskelun liikkeelle. Onko sijoitussäästötili osa uutta kapitalismin mahdollisuutta. Kansalle tarjotaan tilaisuutta sijoittamalla osallistua hyödynjakoon. Tuoko mahdollisuus tulo- ja varallisuuserojen tasaamista ja siirtymistä tätä kautta uuteen kapitalismiin. Itse asiassa varoittaisin uusia sijoittajia. Heille tilanne voikin tuoda roolin pyramidin peruskivenä. Vanha järjestelmä tarvitseekin jatkuvasti uutta rahaa arvojen nousuun ja voittojen kasvattamiseen.

NYKYISESSÄ KAPITALISMISSA tavallinen kansalainen/kuluttaja on ansainnan raaka-ainetta. Kuluttajahan pyörittää kauppaa, teollisuutta, pankkitoimintaa jne. Yrityksen toimiessa kuluttaja on yrityksen tärkein osa. Ja kun yritys myydään. Siinä itse asiassa myydään yrityksen asiakkaat. Sillä yrityksen arvo on kiinni juuri asiakkaista ja heistä saadusta tuotosta. Jos kuluttaja olisikin osapuolena yrityskaupassa. Hyötyjänä omistajanvaihdoksessa. Kuluttajan arvo pääomitettaisiin yritykseen.

Onko UUDEN KAPITALISMIN tarvetta tuottaneet yhteiskunnan välinpitämättömyys kansalaisiaan kohtaan ja yhteiskunnan yritysmyynnit, jotka ovat synnyttäneet monopoleja. Ulkolaiseen omistukseen siityneen sähkön jakeluverkkojen lisäksi on muutamien kaupunkien asuntokanta muuttunut sijoituskohteeksi. Näin on syntynyt uudenlainen orjuuttamisen muoto.

Kapitalismin pitäisi tuottaa yhteiskunnan tarvitsemat talouden voimavarat. Nyt on soten myötä käymässä päinvastoin. Kapitalismille on tarjottu tai tarjoitunut mahdollisuus hyödyntää uusilla aluevaltauksilla yhteiskunnan voimavaroja, hyvinkin tuottavasti.

Uuden KAPITALISMIN TULEE TASATA tuloeroja molemmissa tuloryhmissä, sekä palkka- että pääomatuloissa. Toimisiko siinä uudelleenviritettynä jo aijemmin kuoptattu Henkilöstörahasto. Vaihtoehtoina: Jos rahaston pääoma jää yritykseen henkilön vaihdettua työpaikkaa. Yrityksen arvo työpaikkana kasvaisi. Tai jos rahaston osuus seuraisi työntekijää, työntekijän haluttavuus työmarkkinoilla nousisi. Ja viimeisenä. Jos rahaston omistus ja tuotto tulisi yhteiskunnalle, tuloverotus kevenisi. Vaikutus työllisyyteen voisi olla merkittävä kaikissa vaihtoehdoissa.

Kansakuntamme pysyy vakaana kun kansalaiset tuntevat oikeudenmukaisuuden vallitsevan heitä kohtaan yhteiskunnassa. Tähtääkö uuden kapitalismin tai kaiptalismin uuden mahdollisuuden etsintä juuri tähän tavotteeseen. Etsitäänkö nyt uutta tasapainoa kapitalismin puitteissa.

Kapitalismin talousjärjestelmänä on tähän asti vastannut ihmismielen määrittämiin puitteisiin paremmin kuin keinotekoiset järjestelmät. Nykyisiä palikoita purkamalla, osiin hajottamalla ja uudelleen lisävoimin järjestelemällä saattaa olla kehitettävissä tasapainoisempi, Kaikkia hyödyttävä ja huippuja tasoittava yhteiskuntamalli. Nyt on se oikea hetki, kun paine ei ole vielä liian suuri.

Kuuluisiko uuteen kapitalismiin ajatuksena ja peiriaatteena: ”Itsensä elättäjät.” Hävitettäisiin termit, palkka- ja pääomatulo sekä yrittäjä ja työntekijä. Mukana menisi niitä koskevat erilaiset kohtelut.

Näillä ajatuksilla ei ole kustannusvaikutusta kilpailukykyymme, mutta parantaisivat myönteisyydellään tuottavuuttamme.

Ehkäpä piankin kuulemme asiantuntijoiden näkökannat.

Hauho 3.1.2020

Eero Heikkinen

2 kommenttia artikkeliin “KAPITALISMIN UUSI MAHDOLLISUUS”
 1. Eero Heikkinen sanoo:

  Talousnobelisti Bengt Holmström on esittänyt samantapaisia ajatuksia Kauppalehdessä. Yllä olevassa kirjoituksessani on laajemmasta yritysten tulosten hyödyntämisestä kysymys.

  Näyttää kuitenkin sille, että asia on arkaluontoinen. Eli muutosta ei haluta, vaikka siitä olisi koko kansalle ja laajemminkin hyötyä. Mutta jotkut harvat piirit voisivat menettää etujaan. Vaikka laajentunut hyöty voi olla nykymenestyjillekin eduksi.

  Esitykseni on päässyt julkisuuteen vain tässä blogissa. Muut tahot eivät ole innostuneet julkaisemaan kirjoitusta. Lännen medialla näyttää julkaisulinja tiukentuneen, vain merkkihenkilöitä ja politikkoja koskevaksi.

 2. Eero Heikkinen sanoo:

  Tätä alkanutta vuotta 2020 voisimme nimetä tiu-tiu vuodeksi eli lukuisten munausten vuodeksi, aivan kiinalaiseen tapaan. Heillä on alkamassa rotan vuosi.

  Taitaakin olla niin, ettei omasta uskonnostamme ole muuta jäljellä kuin vuosien järjestysnumero. Kaikesta hyvästä olemme luopumassa ennusteen mukaan Kuitenkin pystytämme vastaavia raja-aitoja itsemme hallintaan. Niiltä puuttuvat kuitenkin syvemmät perusteet.

  Eläkäämme siis tiu-tiu vuotta. Tuskin tämä on kapitalismin uusi mahdollisuus.

css.php