SETA, STASI VAI SETASI?

Kyllä vanhakin otsikko olisi kelvannut. Siis muuttuuko vai ei muutu. Oulun Moilanen joutui kiikkiin sanoistaan, kun vartiointi oli tarkkaa. Koripallossa puhutaan miesvartioinnista. Stasissa se taisi olla tottakin, vartioita oli niin paljon. Nytkin kaikki vartoivat toisiaan.

Firmat ovat kauhuissaan joka sanasta, mitä henkilöstön suusta lähtee. Vapaa kiinnostava ja ilmeikäs sanankäyttö on jo vaarassa. Jotkut pipot määrittävät sanavaraston nykyisen laajuuden. Toivottavasti en ymmärtämättömyyttäni kirjoita kiellettyjä sanoja. Nykyisin ei taida enää menettää kansalaisoikeuksiaan tai kansalaisluottamusta. Mutta holhottavaksi kai voi joutua. Moilasen tv:ssä julkaistun esityksen mukaan hän oli huolissaan Oulun syrjäytyneistä. Näin se oli esitetyn pätkän mukaan tulkittavissa.

Mee too on samaa sukua edellisen kanssa. Tuosta sukulaisuudesta otsikko koostuu. Tuon asian ympärillä esiintyy jakomielisyyttä. Kaikki tv-ohjelmat, sarjat ja melkein uutisetkin ovat täynnä seksiä ja sitten seurataan vainoharhaisuuteen asti missä mee too-lla olsi tehtävää. Mitä jos siistisi esikuvat, eli paneutuisi juurisyyhyn. Mutta sehän ei sovi. Siinä menisi setalta hyvä bisnes esim. koulumaailman opastamisesta. Setasta on tullut yhteiskunan keskeisin takijä, päivittäisellä esilläolollaan. Luulen noiden luentojen ruokkivan mielikuvistusta keskenkasvuisten ajatuksissa. Homman jatkuvuus on näin taattua. Ilman noita luentoja ihmiset eivät huomaisikaan kuinka normaaleja he ovat.

4 kommenttia artikkeliin “SETA, STASI VAI SETASI?”
 1. avatar eero heikkinen sanoo:

  Ihmiset suojaavat toisiaan tai omaa yhteisöään. Piirrehän on todella jalo. Mutta. Kun vääryyksien tekijöitä suojataan tilanne on jo toinen. Moiseen syyllistyvät työpaikat, samaa ammattia hoitavat henkilöt ja organisatiot.

  Katolisessa kirkossa meno on ollut hurjaa. Pahuus on salattu. Uskonnolliset yhteisöt ovat erityisen herkkiä pitämään kiinni kunniastaan. Eikä meidän luterilainen kirkkomme juuri poikkea kaavasta. Meillä papisto suojaa toisiaan. Heillä on siihen mahdollisuus, koska ammattikunta on miehittänyt merkittävät paikat kirkossamme. Kirkko on pappien hallussa, paikallisseurakunnasta arkkipiispaan asti.

  Henkinen väkivalta on merkittävää. Kirkossamme sitä on 7 kertaa muihin työyhteisöihin verrattuna. Eli jos muissa on 10 tapausta, kirkossa niitä on vastaavasti 70. Muu kirkon henkilöstö on voimaton tilanteen edessä.

  Olen usein kiinnittänyt asiaan huomiota, tuloksetta. Kirkon asenteeseen ei pysty pirukaan. Tai se saattaakin olla jo isäntä. Mene ja tiedä.

  Papisto pitää riisua kaikesta muusta vallasta paitsi julistustyöstä ja sekin pitää olla tarkkailun alla.

  En kanna huolta niinkään kirkosta, vaan sen muusta henkilöstöstä ja oikeasta opista. Oppi on aina vaarassa myöskin herätysliikkeissä. Alkuinnostuksen jälkeen alkaa taloudelliset huolet. Talous ja olemassolo nousee päällimmäiseksi, julistus jää vain kannattelemaan olemassoloa.

  Saattaa olla, että oppi jää yksilöiden asiaksi. Ja jokainenhan jää loppujen lopuksi opin varaan ja pelastuu oppinsa kanssa yksilönä.

 2. avatar Eero Heikkinen sanoo:

  Vuosituhannen kestänyttä etuoikeutta ei papisto halua menettää. Oppi ja seurakuntalaiset eivät ole niin arvokkaita, että heidän takiaan kannattaa menettää asemiaan. Tilanne korjautuu kun kirkon jäsenistö riittävästi vähenee ja talous romahtaa.

  Papistolle on tarjottu mahdollisuus muuttaa tapojaan. Tampereen tuomiokapitulissa kävi kaksi renkolaista miestä, mutta heitä ei piispa ottanut lupauksista huolimatta vastaan.

  Kävin heidän kanssaan Suomen Eduskunnassa (Nimet ovat muistissa, mutta lupaa kysymättä en kerro.) Veimme viestin tilanteesta kirjallisesti kansandustajille jaettavaksi ja keskustelimme kahden kansanedustajan kanssa. Toinen oli Hannu Takkula ja toisen nimi on unohtunut. Mitään ei tapahtunut. Lupauksia kyllä tuli, mutta…

  Kuten aikaisemmin olen kertonut, oikeuskansleri väisti lapsellisesti asiaa koskevan kantelun. Ymmärsi muka väärin esitetyn, kirkossa vallitsevan, tilanteen. Antoi todella huonon kuvan maan korkeimmasta laillisuusvalvojasta ja hänen rehellisyydestään tai vaihtoehtoisesti hänen ymmärryksestään. Ongelma oli hänelle hyvin kuvattu ja muutosesitys asiallisesti muotoiltu. Ilmeisesti kantelijan titteli ei ollut riittävä. Oikeuskansleri loukkaantui kun sai menettelystään palautteen kirjallisena.

  Hallinnossa on laajemminkin se vaiva, ettei tavallisia kansalaisia arvosteta. Kuten olen todennut ei ole merkitystä mitä esitetään. Merkittävintä on kuka esittää. Tuo asenne on kansakunnan suuri vitsaus ja kallis taloudellisesti. Se on auktoritääristä hallintoa. Ei niin demokraattista hallintoa ole, ettei kyseistä ilmiötä esiintyisi. Vain aste-ero erottaa diktatuurisesta hallinnosta. Tätä samaa juurta käyttävät molemmat.

  Meidän uskontoamme syödään sekä sisältä, että ulkoapäin. Se on menetys, joka näkyy kansakuntamme arkisessakin käyttäytymisessä. Se huolestuttaa.

 3. avatar Eero Heikkinen sanoo:

  Kirkon väryydet perustuvat kirkon omaan lainsäädäntöön, joka takaa papistolle tuomiovallan kirkon sisällä. Yksikään Marttaliitto ei ole saanut vastaavaa oikeutta. Kirkko on valtio valtiossa. Tuota kirkon vimoutumista voi merkittävästi korjata poistamalla erityisoikeudet kirkolta ja papistolta. Opin julistamiseen kirkko eikä papisto niitä tarvitse. Päinvastoin se on haittatekijä.

  Tuon lainsäädännön turvin papisto voi toimia omassa asiassaan syyttäjänä, tuomarina ja vielä papiston hallitsema tuomiokapituli on valituselin. Eli sama ammattikunta voi tehä vääryyksiä ja sitten hoitaa niitä oikeudellisesti. Tuo kirkon sisällä piilevä ongelma on lähellä islamismia. Siinä on vain se ero, että meidän hallintomme on antanut papistolle vallan näin toimia. Islamismissa papisto on ottanut vallan myös maallisesta hallinnosta. Hyvänä, lähellä olevana esimerkkinä on Turkki. Vielä väkevämpi ote islamismilla on Iranissa.

  Tuuloksen seurakunnan tapahtumat ovat hyvä esimerkki kuinka kirkossa valta menee. Paikallinen seurakunta pitäisi periaatteessa omistaa kiinteistönsä ja hallita seurakuntaa. Kirkolla on jopa vaalijärjestelmä. Mutta tuomiokapituli ja kirkon hallinto käyttivät kuitenkin ylintä päätösvaltaa ja lakkauttivat seurakunnan omistajan elkein. Eikä oikealla omistajalla ja kaiken kustantajalla ollut mitään osaa asiaan.

  Maallisella puolella kuntien kutistaminen on samanhenkistä toimintaa ja on omiaan loitontamaan kansalaisia yhteiskunnasta. Kaikki muuttuu keskusvetoisemmaksi ja siirtää vallan yhä harvemmille. Kehitys on samanlaista myös varallisuuden suhteen. Maailman omaisuus on yhä harvemmissa käsissä.

  Valitettavasti pitkä rauhan aika aiheuttaa näitä ongelmia. Ihmiskunta, pysyäkseen tasapainoisempana tarvitsee aika-ajoin sodan. Kun ihmiskunta ei ole muuta välinettä korjaamiseensa keksinyt. Sanon näin siksi, että herättäisiin huomaamaan missä nykyisellään mennään ja mihin kehitys johtaa. Sotaan.

  No, näitä korjausliikkeitähän on jo lähialueillamme. Ja laineet lyövät meillekin.

 4. avatar Eero Heikkinen sanoo:

  Kutistuvassa kirkossa papiston valta kohdistuu niin pieneen henkilömäärään, ettei maallisella hallinnolla eikä politikoilla, sen paremmin kuin oikeuslaitoksella ole mielenkiintoa asian korjaamiseen. Lisäksi oikeuslaitos haluaakin vältellä lisätöitä. Hoitakoon sotku sotkunsa. Vaikka rehellisyys vaatisi, että kaikki olisivat lain ja oikeuden edessä samalla viivalla, eikä mielivallan alaisia.

  Esimerkiksi poliisien tekemiä rikoksia hoitaa syyttäjälaitos. Eli siinä on pyritty oikeudenmukaisuuteen, ettei oma ammattikunta pääse pimittämään kavereidensa rikoksia. Ja hoitamaan niitä rikoksentekijän parhaaksi. Ja uhrin vahingoksi.

  YK puuttuu herkästi vääryyksiin, varsinkin kehitysmaissa, mutta meillä oikeusvaltiossa oleviin pulmiin ei uskalleta kajota. EU:kin puuttuu kyllä Unkarin ja Puolan ongelmiin, mutta meillä niinsanotusti hyvien ihmisten rikoksiin ei puututa. Kirkon ongelmaahan ei demokratia korjaa, niikuin valtionhallinnossa, jossa ja joissa ihmiset saavat vapaasti äänestää.

  Näyttää, että ns. hyvien ihmisten ilmiö on maailmanlaajuinen. Dalai-lama oli tiennyt boddhalaisuudessa tapahtuvista vääryyksistä, mutta jätti ne julkistamatta. Olisiko aika nuo linnakkeet purkaa ja vapauttaa niiden sisällä olevat oikeat osiot.

css.php