VAPAUTTA AJATTELEMISEEN.

Kurkistin vapaa-ajattelijoiden blogi-sivulle. Jäin ihmettelemään kirjoitustensa aihevalikoimaa.Sain vaikutelman, ettei vapaa-ajattelijoilla ole muita elämänalueita ajateltavana kuin uskontomme. Heidän tekstinsä vaikutti suorastaan vihamielisille.

Miksi pitää hyökätä uskonnon kimppuun. Pitää yllä vastakkainasettelua- tarpeettomasti. Pitäisi kait riittää se, että ajattelevat vapaasti keskenään kaikista maailman aihealueista ja sallivat muidenkin tehdä samoin. Onko niin, että esimerkiksi matematiikasta ei voi ajatella vapaasti. Matematiikassa kun on vain yksi oikea vastaus per laskutehtävä. Jos ajattelee vapaasti voi päätyä väärään vastaukseen.

Vapaa-ajattelijat ovat saaneet lahjaksi saman sivistyksen uskontomme perusteista kuin koko muu kansa.

Jotain merkittävää uskonnossamme täytyy olla, koska sen syntysijoilla vihanpitoa sitä kohtaan on harjoitettu vuosituhannet ja se vaan jatkuu.

Vihanpito ei ratkaise mitään. Uskonto tulee säilymään vaikka sen kannattajat häviäisivätkin. Uskonnonharjoittajien mukana tulisi häviämään myös sen tuoma yhteiskuntajärjestys.

Vapaa-ajattelijoiden kirjoituksia ei päässyt kommentoimaan, heidän blogiinsa tiliä avaamatta. Peukuttaa olisi voinut.

Kuinka hyvin vapaa-ajattelun periaatteeseen sopii muiden ajattelun rajoittaminen. Heidän voimakas pyrkimyksensä näyttää olevan uskontomme kitkeminen yhteiskunnastamme. Jos he onnistuisivat, mitä he sitten ajattelisivat. Heidän lähetystyönsä loppuisi. Kävisi kuin monen muun projektin. Kun onnistuu, jää tyhjän päälle.

Sanoisin vapaa-ajattelijoille: Malttakaa hetki. Kirkolliskokous, piispainkokous ja papisto kyllä huolehtivat homman puolestanne. Ovat vain hidasliikkeisiä, mutta suunta on selkeä.

Vihjeeksi islamkin on uskonto.

3 kommenttia artikkeliin “VAPAUTTA AJATTELEMISEEN.”
 1. Eero Heikkinen sanoo:

  Gradun tai tohtorin väitöskirjan aihe:

  Olisi mielenkiintosta tietää tutkittuna tietona, miten uskonnosta luopuminen vaikuttaa muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan ja kansan menestykseen. Historiasta jotenkin huokuu maallikollekin semmoinen kutina riippuvuussuhteesta.

  Muutos ehkä tapahtuu tapojen muutoksen kautta. Moraali höltyy. Välinpitämättömyys lisääntyy. Ihmisten itsekkyystaso nousee. Jopa julmuus saattaa nousta vallalle, nimenomaan valtaapitävien välineeksi.

  Vanhasta Testamentista kyseinen ilmiö on tuttu. Korostuuko uskonnon merkitys moraalin ylläpitäjänä, vai onko suuremmasta voimasta kysymys. Ratkaisuvaltahan on jätetty opin mukaan ihmiselle itselleen. Hyödyntääkö kansakunta tarjottua mahdollisuutta vai yrittääkö tulla toimeen omin nokkinsa.

  Tuosta tutkimuksesta voisi olla myös puoluepolittiista hyötyä niille puolueille, joilla on perinteitä tai rohkeutta ottaa menetelmä käyttöön. Kaikkien puolueiden perinteisiinhän tuo ei sovi, tai ainakin se vaatii asennemuutosta.

 2. Eero Heikkinen sanoo:

  Mikäli tuota edellä mainittua uskonnon vaikutusta yhteiskuntaan tutkittaisiin, tutkittava ajanjakso tulisi olla hyvin pitkä ennekuin tuloksia saataisiin näkyviin.

  Syy ja yhteys syyhyn ei ole näy pikaotannassa. Maailmakaikkeuden mittakaavassa vuosikymmenet ovat vain hetkiä. Tarkastelussa pitäisi ottaa hyvin loivat liikkeet. Yksittäiset lamat eivät vielä kertoisi tutkittavasta aiheesta juurikaan.

  Samalla kun tutkii taloudessa tapahtuvia muutoksia, mukaan pitäisi ottaa koko kulttuurin kirjo. Ihmisten jokapäiväisen käyttäytymisen muutokset. Muutokset taiteessa, musiikissa ja muussa ajanvietteessä. Tiedotusvälineiden tuottamasta uutis ja viihdevirrasta ja kaikkien näiden osioiden suhteesta uskontoon.

  Tärkeätä olisi tietää mihin ns. maan alle uskonnon ydin katoaisi. Missä kansanosassa mahdolliset rippeet esiintyisivät ja mikä sen kansanosan merkitys olisi yhteiskunnassa.

  Tutkimuksessa saattaisi löytyä ihmisenä olemisen syvin olemus, kuten Veikko Huovinen olisi asian ilmaissut Havukka-ahon ajattelijassa. Tai hän saattoi sen ilmaistakin. Kannattaa lukea kirja ajattelijasta.

 3. Eero Heikkinen sanoo:

  Meidän aikakäsitteemme on sidottu kelloon. Mittaamme itse asiassa liikettä oikeammin liikkeen kestoa. Kaikessa tulee olla alku ja loppu. Tuontyyppisestä ajattelusta luopuminen voisi antaa kunnon vaikuttavuustutkimusessa luotettavaa tietoa,

  Alkuperäistä aikakäsitystä kuvaa lyhyt sana ja se on :ON. Silloin kun olemisella ei ole alkua eikä varsinkaan loppua, on-sanan käyttö on paikallaan. Tuollaiseen aikakäsitykseen täytyy harjaantua, koska se ei ole tuntemamme elämäntyylin mukaista. On enemmänkin sidoksissa uskontoon. Kuitenkin on-ajattelun omaksuminen voi olla yksi aikamme terveystekijä. Ainakin kontrasti nykytapaan tulee esille riittävän terävästi.

  Tähtitieteilijöiden pitäisi olla on-ajan mittasuhteista täysi ymmärrys. Heidän pitäisi pystyä auttamaan muita tutkijoita menetelmien ja ajattelun kehittelyssä. Tosin meidän kaksi tunnetuinta tähtien tutkijaa ovat kaventaneet ajattelunsa pelkän oman käsitysmaailmansa kokoiseksi. Tutkimuskohde tuleekin rajata, mutta tietojen keräämiselle tulee olla avoin.

css.php