KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT ODOTTAVAT TIESTÖN JA VÄYLIEN YHTIÖITTÄMISTÄ

Yhteiskunnan omaisuuden myyntijärjestys on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Ensin pitää yhtiöittää ja se mahdollistaa myynnin vaikka välittömästi. Riippuu hallituksen tahdosta. Vakuuttelu ettei tiestöä olla myymässä on hämäystarkoituksessa tehty tyhjä lupaus valmistelun häiriöttömäksi etenemiseksi.

Yhtiöittäminen mahdollistaa myös salailun koko laajuudessaan liikesalaisuuksiin vedoten niinkiun olemme monessa yhteydessä kuulleet.

Yhtiöittäminen ei tuo mitään etua tienpitoon. Eikä sellaista uutta rahaa, jota tienkäyttäjät eivät joutuisi maksamaan korkoineen ja voittotavoitteella lisättynä. Tienkäyttäjä maksaa kaiken. Muualta rahaa ei tule. Saadakseen voittoja yhtiö voi entisestään heikentää tienpitoa esimerkiksi ilmoittamalla ettei saadut tulot riitä. Ylläpito kohdistuu vain parhaiden tuottaviin teihin. ”Raatteentie”jää vähemmälle huomiolle.

Tienkäyttömaksujen perintä yhtiömuotoisena lisää kustannettavia kuluja. Autoihin asennettavat seurantalaitteet tuovat lisää yrityksiä jakamaan kansalta perittäviä tuloja ja se maksaa.

Korruption mahdollisuus kasvaa moninkertaiseksi nykyiseen verrattuna kun kaikki toiminnot menevät yrityssalaisuuksien taakse ja salailu saa lainsuojan.Tietoja on nyhdettävä oikeusistuimien välityksellä, eikä kaikkea saada selville sittenkään.

Ollaan rakentamassa monopolia, joka voi hinnoitella liikkumisemme kuinka tahtoo. Monopolin ei tarvitse kilpailla eikä sitä voi kilpailuttaa. Yhden kilpailutuksen tiestöstä voi järjestää. Se on, kuka tarjoaa Suomen tiestöstä eniten. Sitten alkaakin kansan takaisinmaksu korkoineen, voittoineen, osinkoineen ja keille rahat sitten menevätkään.

En ole koskaan pitänyt sanasta kansallistaminen. mutta nyt tarjoutuu vasemmistolle mahdollisuus hyödyntää sitä ja estää yhtiöittämisen kautta tapahtuva yksityistäminen eli myynti sijoittajille. Tai paremminkin sijoittajien ostohalut.

Terve yritystoiminta on Suomen elinehto, mutta nykyinen suuntaus perustaa valtion verotississä roikkujia on suuri rasitus yhteiskunnallemme. Samaan sarjaan kuuluu myös sote-yritykset.

Maailmalla on ylimääräistä tuottamatonta rahaa, joka odottaa vain kohdetta. Nyt Suomen hallitus tarjoaa tilaisuuden. Varman hyvän tuoton. Suomen kansalla ei ole mitään konstia välttää maksuvelvollisuutta.

Kuka perii vuosittaisen auton käyttömaksun. Autoilijoilta perittävien maksujen arsenaali kasvaa ja kutakin on helppo nostaa vaikka heti kun Berneri on saanut tahtonsa läpi. Auton käyttömaksun piti olla aikoinaan vain väliaikainen. Niin sitä silloin markkinoitiin.

Kansalaiset, ruotikaa kirjoitukseni, pitääkö esittämäni tiedot paikkansa ja laittakaa omat arvionne hallitukselle.

12 kommenttia artikkeliin “KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT ODOTTAVAT TIESTÖN JA VÄYLIEN YHTIÖITTÄMISTÄ”
 1. Eero Heikkinen sanoo:

  Miksi raha ei riitä tiestöön? Yhteiskunnalla on herkeämätön taipumus keksiä uusia ns. tarpeellisia jopa ”työllistäviä” tehtäviä. Yhteiskunnan ylätasoa paisutetaan jatkuvasti mm. kovapalkkaisilla -valtuutetuilla. Tasa-arvo, lapsi ym. Tuetaan kaikenlaista hyväveli-verkoston tuottamia kohteita. Yhteiskunnalla on vesipää-oireyhtymä.

  Säästökohteena ovat toistuvasti vähenpiosaiset ja ennen kaikkea tiestö.

  Nyt tuijotetaan riittämätöntä rahoitusta. Tienrakennustekniikan kehittäminen on täysin unohtunut. Tästä puolesta tienpitoa eivät politikot ymmärrä. Heidän taitonsa on rahan jakamisessa. Ja sekin suurpiirteisesti. Heillä on vain polittinen vastuu. Talousvastuu on veronmaksajalla. Esitän työryhmän asettamista politikkojen vastuun merkittäväksi laajentamiseksi vahingollisista päätöksistä.

  Bernerin puolustukseksi sanottakoon, että väyläsuunnittelun tehtävänasetuksessa tehtiin muutaman sanan virhe. ”Liikenneverkon kehittäminen LIIKETALOUDELLISESTI” Bernerin työhistorialla ei voi muuta edellyttäkään kuin yhtiöittäminen ja bisnespuolen vetämistä mukaan potin jakoon.

 2. Eero Heikkinen sanoo:

  Berneri on hankkinut konsulttiapua ilman kilpailutusta. Konsulttien ja asianajajien laskutusperusteet ovat yhtä höttöä. Työajan toteaminen on lähes mahdoton. Olisi saatava käyttöön konsultin ajankäyttötiedot. Moniko asiakas on maksanut samoista tunneista.

  Eräs keskustan kansanedustaja väittää Bernerin liikennesuunnitelman olevan edullinen maaseudun väestölle ja yhtiöittämisen estävän yksityistämisen. Onkohan kyse ymmärryksen puutteesta vai puoluekurista. Juuri yhtiöittäminen mahdollistaa ja helpottaa myynnin.

  Yhteiskunnan organisaatiot paisuvat ja kustannukset nousevat. Yhteiskunnan perustoimintojen siirtäminen erillisiksi budjetin ulkopuolelle aiheuttaa näköharhan todellisuudesta.

  Kulkuväylät ovat olleet taloudellisen toimeliaisuuden yksi perusta. Jos pienyritykset joutuvat harkisemaan liikkumisensa, olemme vieraantuneet tavallisen kansalaisen todellisuudesta.

 3. Eero Heikkinen sanoo:

  Tosiasia on, että autoveron lasku antaa autoteollisuudelle, maahantuojille ja jälleenmyyjille tilaisuuden nostaa omia osuuksiaan hyvin lyhyellä aikavälillä veropäätöksestä. Korkean autoverotuksen maihin toimitettujen autojen hintaa on subventoitu. Jos valtio luopuu autoverosta äkillisesti tehtaat nostavat hintojaan.

  Aina kun on tilanne, jossa kuluttajien hintatietous horjuu, yritykse käyttävät tilannetta hyväksi ja korjaavat hinnoitteluaan. Markan vaihtuminen euroon aiheutti inflaation eli hintojen noston. Nykyiset hinnat markoiksi muutettuna pelästyttäisivät ostajat harkitsemaan hankintojaan.

  Hallituksen veronkevennykset eivät tuoneet investointeja kuten oli toivottu ja annettu ymmärtää. Nyt kauppa ”kauppaa” veronkevennyksiä itselleen parasta aikaa. Sanoo lisäävänsä työpaikkoja?? Valtio on henkihieveriin asti velkaantunut ja lisää tulee, mutta kaikki ovat yhteiskunnan pussilla vinkumassa lisää etuja.

  Onko hallituksessa jokin piirre, joka houkuttelee vaatimaan veronalennuksia.

  Minä jaan yritykset terveisiin ja tukia vinkuviin. Terveet yritykset toimivat avoimilla markkinoilla hankkien liikevaihtonsa ja tuloksensa sieltä ja maksavat yhteiskunnalle veronsa. Epäterveet kuten mahdollinen tieyhtiö ja yksityiset sote-yritykset kärkkyvät kansalaisten maksamia verovaroja. Hallitus yrittää pelastaa maineensa juuri näiden epäterveiden yritysten suosimisella.

 4. Eero Heikkinen sanoo:

  Hallitus yrittää selviytyä huonosta taloustilanteesta kepulikonstein. Tieomaisuuden ja tienhoidosta aiheutuvien menojen siirtäminen budjetin ulkopuolelle täyttää kepulikonstin määritelmän selvästi. Kun politikot puhuvat rakenteellisista uudistuksista tarkoittavat he epäolennaisia muutoksia. Talouden todelliset syyt ovat paljon syvemmällä.

  Olemme lainsäädännöllä luoneet yhteiskuntarakenteen, jota nykyinen elinkeinorakenne ei pysty ylläpitämään. Suomalaiset tuottavat humpuukia yli tuottavuuden sietokyvyn. Elämisen keinovalikoima on vääristynyt. Se ei tuota yhteiskunnalle hyvinvoinnin edellytyksiä, vaan syö niitä.

  Meille syntyy nuoresta sukupolvesta liian suuri osa tubettajia, somettajia, ammattiurheilijoita, vedonlyönnillä ja kaikennäköisillä puks-peleillä itsensä elättäjiä jne. Tarvitsemamme tavarat tehdään ja tuodaan halpamaista. Maksamme ostoksemme velalla. Velkaa ottavat yksityiset, kunnat ja valtio sekä kuntayhtymät ja kohta myös maakunnat.

  Suuri osa kansantulosta syntyy arvonnousulla. Kun joku merkittävä henkilö antaa lausunnon, pörssikurssit nousevat ja se luetaan tuloksi. Vanha viisaus sanoo, että mikä menee ylös tulee myös alas.

  Suurkaupungit elävät vielä arvonnousujen huumassa. Vastaavasti monet maaseudun taajamat ovat kokeneet arvojen pudonneen. Esimerkki on jo kun vain sen tajuaisimme.

 5. Eero Heikkinen sanoo:

  Haluavatko autollaliikkujat ryhtyä maksamaan eläkemaksua autonkäytöstään. Ilmarisen Ritakallio esitti juuri halukkuunden sijoittaa tieyhtiöön. Ilmarisen sijoitustuotot vaihtelevat 4-8 %:iin. Kyseinen tuotto olisi selkeä lisämeno autoiluun. Tieyhtiön pitää asettaa oma voittotavoite korkeammalle, koska Ilmarisen tuoton lisäksi myös heille pitää jäädä voittoa.

  Kaikesta näkee, että tavoitteena on yksityistäminen. Puheet ovat sen suuntaisia. Miksi sijoittajia asia kiinnostaa. No MONOPOLIIN sijoittaminen on varmin tapa saada tuottoa haluamansa määrä. Vapaille markkinoille sijoittaminen saattaa karahtaa miinukselle. Monopolisijoituksilla on helppo kattaa muita tappioita. Kansan etu on pitää tiet ja väylät suorassa valtion omistuksessa.

  Politikkojen lausunnoista paistaa, ettei tiehanketta ole suinkaan haudattu. Halutaan rauhoittaa tilanne siksi kunnes äänestäjät ovat unohtanee tai politikot keksineet jonkun muun mieltä kiihottavan asian yleisön pureskeltavaksi.

  Kansalaisille on esitettävä tieomaisuuden koko hinta tämän päivän rakennuskustannusten mukaan laskettuna.
  Koko tiestön pituus on 454 000 km. Maanteitä lähes 80 000 km , josta päällystettyjä 51 000. Siltojakin peräti 14 770 kpl.

 6. Eero Heikkinen sanoo:

  Voiko omistuksen keskittymistä ja kasautumista yhä harvemmille kutsua uudeksi nykyajan APARTHEIDIKSI. Tämä ajatus nousi hyvin väkevänä, kun kuuntelin Jaakko Löytyn kappaletta: ”Pohjoisesta etelään”. Tekstistä ei käynyt ilmi tarkoittiko hän apartheidia ja siirtomaa-aikaa. Riistäminen siitä välittyi.

  Ajatus liittyy tiestön yhtiöittämisen kautta tapahtuvaan yksityistämiseen sijoittajille samoin kuin terveydenhuollon siirtäminen yksityisille toimijoille valtion kustannuksella. Omaisuuden menettäjänä on kansa ja saajina sijoittajat. Tulevina sijoitustuottojen kustantajina sama kansa ja tulosten kerääjinä sijoittajat ja kaikki tapahtuu lakeja muuttamalla. Apartheidissä tapahtui samoin. Omistus keskitettiin pienelle valkoiselle väestönosalle muokkaamalla lakeja.

  Kansalaisyhteiskunnan vaikutus vähenee omaisuuden mukana ja vastapuolen kasvaa. Tiestön osalta me tulisimme tieyhtiön käskyvallan alle ja äänestämällä emme voisi enää vaikuttaa yhtiön tekemiin ratkaisuihin. Meidän demokratiamme kaventuisi huomattavasti samoinkuin sote tulee myös sitä kaventamaan. Kaiken pontimena on ideologia, jonka pohjalta myös kansalle esitettävät laskelmat tullaan tekemään. Polittisella ohjauksella. Luulisi keskustalaisten ja varsinkin maaseudulla asuvien huomaavan missä he ovat mukana.

 7. Eero Heikkinen sanoo:

  Esimakua tieongelmista saivat Kittilän metsänomistajat kiistassaan metähallituksen omistamien teiden käytöstä puunkuljetuksiin. Pohjoisen puusto on huomattavasti hitaammin kasvavaa ja lyhytkasvuisenpaa muuhun suomeen verrattuna. Puun myynnistä saatu tulo on myös pienempi. Metsänomistajat pitivät kuljetuksista ja varastopaikoista perittäviä maksuja kohtuuttomina verrattuna tienpidon kustannuksiin.

  Metsähallituksen tuoreen tiedotteen mukaan asiaan on löytynyt kustannuksia kohtuullistava ratkaisu, kun asiasta tuli yksittäisiä metsänomistajia laajenpi asia.

  Tiestö on niin merkittävä osa Suomen menestymistä ettei sitä voi jättää suppealle yritysjärjestelmälle. Sen tulee olla valtakunnallisessa ja demokraattisessa omistuksessa ja hallinnassa.

 8. Eero Heikkinen sanoo:

  Jokaisen lakimuutoksen läpimenoa pohjustetaan suurelle yleisölle suunnatulla porkkanalla.

  Euroopan Unioniin sorvattiin porkkanaksi vapaa liikkuvuus. Eu-kansalaiset haluavat pitää siitä kiinni ja hyväksyvät monia epämiellyttäviä ns. uudistuksia. EU-johtajien yllätykseksi se kuitenkin johti Brexitiin. Ja monet EU-maat käyttävät tilapäisiä rajatarkastuksia suojatakseen oman maansa ja kansansa etuja. Sotessa yhtiöittäminen/yksityistäminen kaupataan vapaalla valintaoikeudella. Julkinen palvelu on vaarassa kadota, koska se olisi yksityisten yritysten etu ja siksi heidän kannattaa siihen pyrkiä.

  Teiden yhtiöittämisessä/yksityistämisessä tarjottiin autoverosta luopumista eli autot halpuutettaisiin merkittävästi ja polttoaineestakin maksettaisiin muutama sentti vähemmän. Halpuuttaminen maksettaisiin toisessa muodossa lisineen tieyhtiölle.

  Monissa maissa puhutaan onko hallinnon tomet perustuslain mukaiset. Yleensä perustuslain tarkoituksena on suojata oman maan kansalaisia ja sen muuttaminen on tehty tavallista lakia hankalammaksi. Kansainvälisiä sopimuksia ei pidä sisällyttää perustuslakiin. Esimerkiksi miehitystilanteessa vieraan maan kansalaiset voisivat vaatia itselleen perustuslain suojaa ja toimimisen oikeutusta. Krimi kuitenkin osoittaa ettei laillisuudella ole kaikissa tilanteissa merkitystä. Mutta laillisuudesta on hyvä pitää kiinni.

 9. Eero Heikkinen sanoo:

  Kansainväliset asiantuntijat varoittavat valtioita jatkuvasta ja nopeasta velkaantumisesta. Ajatus on, että velkataakka paisuu mittasuhteisiin jota ei enää voi hallita ja samalla siirretään yhteiskunnan omaisuutta yhtiöihin ja sitä kautta yksityiseen omistukseen. Velan vastineeksi ei yhtäkkiä olekaan omaisuutta. Voimakas koronnousu voi halvaannuttaa yhteiskunnan, joka on jäänyt tyhjänpäälle ilman omaisuutta ja sen tuomaa ohjausta ja tuottomahdollisuutta. Tuotoista nauttivat uudet omistajat.

  Heikko lainsäädännön taso johtuu pitkälti laeille asetetuista tavoitteista. Niillä tavoitellaan vääriä jopa yhteiskunnalle haitallisia päämääriä. Polittiset puolueet katsovat ydinjäsentensä, pienen piirin taloudellisia etuja. Tavalliselle kansalle tarjotaan jotain pientä täkyä. Valtiollisen edun hoitaminen jää sivuseikaksi.

  Nyt aiheena olevat ns, uudistukset, tiet ja sote, ovat yhteiskuntaa vaarantavia. Aijotut järjestelmät ovat monimutkaisia ja kalliita näin yksikertaisiin ja selkeisiin kohteisiin. Raha ei lisäänny ylimääräisiä lysmiä organisaatioihin rakantamalla päinvastoin.

 10. Eero Heikkinen sanoo:

  Kilpailutus on kuin pyhä lehmä, jonka annetaan löntystää ja tuotteillaan sotkea liikennekaaren jokaisella kilometrillä. On monia aloja joissa kilpailutus toimii vain kerran, koska hävinneet yritykset lakkaavat toimimasta. Synnytetään monopili, joka saa sopimuskauden päätyttyä vedettää yhteiskuntaa haluamallaan hintatasolla. Jätekuljetus ja Hämeenlinnan julkinen paikallisliikenne hyvinä esimerkkeinä. Hävinneet osapuolet myyvät kalustonsa tarpeettomina, eivätkä ole tarjoamassa palvelujaan jatkossa.

  Tämä on hyvä keino syödä markkinoilta muut yrittäjät ja systeemiin kätkeytyy helposti korruptio. Vain ”parhaan ” tarjouksen tehneet saavat tehtävän.

  Presidentin valtiopäivien avajaispuheen joihinkin kohtiin olisi hyvä ottaa kantaa, mutta jääköön se huomiseksi.

 11. Eero Heikkinen sanoo:

  Niinistön puolustama vapaakauppa on kaksisuuntaisen mielialahäiriön merkittävin osatekijä. Talouselämä ja politikka on aina ollut jonkin muoti-ilmiön kourissa. Vaatii erikoista rohkeutta ajatella itsenäisesti muodista vapaana. Kun puhutaan vapaakaupasta, jota pidetään taloudellisen kasvun takuumiehenä, unohdetaan mielialahäiriön toinen puoli. Toivotonta taistelua saasteita ja ilmastonmuutosta vastaan.

  Terve protektionismi eli oman maan ja omien kansalaisten asettaminen tärkeysjärjestyksen kärkipaikoille olisi omiaan tasapainottamaan molenpia tavoitteita, sekä hyvinvointia että ympäristöä.

  Länsimainen talouspolitikka ajaa yritykset raastavaan keskinäiseen kilpailuun ja valtioita keksimään vapaakaupan hengessä hyväksyttäviä tukitoimia ja erilaisia keinotekoisia järjestelyjä yritysten pärjäämiseksi. Jopa ruokkimalla yrityksiä valtiolle kuuluvilla tehtävillä. Hyvä esimerkki on tämän juttusikermän pääaihe eli väylien yhtiöttäminen.

  Yritykset joutuvat vapaassa kilpailussa hakeutumaan halpamaasta vielä halvenpaan ja suunnittelemaan tuotteensa kulutusta lisääväksi myös laadultaan. Tuotteiden käyttöikä on laskenut ja se on lisännyt raaka-aineiden kaivamista maaperästä.

  Vapaakauppa on sumentanut tuotteiden hintatietouden. Meillä korkean tulotason maassa on totuttu huvittelemaan ostelemalla, mutta emme pysty kulurakenteellamme tuottamaan itsellemme tarvitsemiamme tavaroita.

  Vapaakauppa tarkoittaa itse asiassa kaupankäyntiä sopijamaiden ulkopuolella valmistetuilla tuotteilla.

 12. Eero Heikkinen sanoo:

  Tie- ja soteasioiden valmistelu jatkuu politikkojen toimesta ja tulee saamaan uusia käänteitä. Aiheisiin pitää varmasti palata useita kertoja. Kertomalla näkemyksiään niillä on mahdollisuus päätyä vaikuttavien kannanottojen joukkoon.

  Hyvä esimerkki oli Guggenheim-hankkeen kaatuminen Helsingissä. Päättäjät eivät rohjenneet ottaa sitä riskiä, että kansa voi olla oikeassa epäillessään hankkeen järkevyyttä.

css.php