TESTAMENTATTUA TIETOUTTA TUTKITTAVAKSI

Voisimmeko kansakuntana saavuttaa hyviä tuloksia, jos otamme käyttöön kaikki ihmisenä olemisen puolet myös valtiollisessa toiminnassa. Valtio ja uskonto on järjestelmällisesti erotettu toisistaan. Jospa laskisimme molemmat seulan läpi ja katsoisimme molenpien hyvät puolet ja yhteensopivuudet sekä keskinäiset vaikuttavuudet.

Politiikka on tullut kaikkia lähelle. Raamattu on vastaavasti loitontunut ja lukkiutettu asenteiden taakse ja heikkoon tunnettavuuteen.

Nostan esille vanhan testamentin, jota voimme pitää Raamatun yhteiskunnallisena osiona. Monet lähihistorian tapahtumat seuraavat samaa tapahtumakaavaa kuin vanhan testamentin kuvaukset. Syvälliset tapahtumat etenevät yhteiskunnassa hitaasti ja sen vuoksi vaikeasti havaittavia. Historiasta luettuna havainnointiaika lyhenee yhteen lukuhetkeen ja on peilattavissa hallintomme tapoihin.

Uusi testamentti on vastaavasti henkilökohtaisten ratkaisujen opas. Kaikista kansalaisten suuntauksista ei tarvitse lakia laatia, vaan ne on kunkin ratkaistava henkilökohtaisesti joko uskontonsa tai oman ajattelunsa pohjalta. Yksittäisten ihmisten tapoja ei pidä lainsäädäntöön sisällyttämällä siirtää koko kansan vastuulle. Ne eivät ole välttämättä vain kansanedustajien omantunnon kysymyksiä, vaan myös koko kansan. Lainsäädäntötyössä syvällinen vaikuttavuusarvio tulee ulottaa kauas tulevaisuuteen. Monia asioita kykenee ajattelemaan uudella tavalla, jos aivoissa on riittävästi ajan patinaa ja antaa aikaa pohdinnalle. Tämä ohje on erityisesti lainsäätäjälle.

Monet pienten ryhmien ongelmat on ratkaistavissa sopimusoikeudellisesti, eivätkä vaadi sen järeämpiä käsittelyjä.

Lyhytjänteisyys on kasvava suuntaus. Emme usko tulevaisuuteen. Elämme tässä ja nyt. Otamme irti kaiken heti ja sekös rassaa talouttamme. Todelliset saavutukset uivat puhtaissa, syvissä vesissä. Nykymeno muistuttaa enemmän henkistä kaljakelluntaa. Kokonaisuus on osiensa summa.

Palataanpa vieläkansainväliseen tilanteeseen. Aina kun vastuulliset yhteiskunnat herpaantuvat, nousee ympätistöstä arvaamattoman käytöksen omaavia uhkatekijöitä. Kait niitä ei tarvitse tässä erikseen luetella, tuttuja kun ovat.

Meidän monet kansainvälisten asioiden tutkimuslaitoksetkaan eivät ole kovin varhaisessa vaiheessa pystyneet tarkasti kuvaamaan tulevia. Meidät on huonosti varautuneina yllätetty…

Hauho 8.5.2016 Eero Heikkinen

Kommentointi on suljettu.

css.php